[:ru]Из архива Британии исчезли документы о спорных моментах истории страны[:ua]З архіву Британії зникли документи про суперечливі моменти історії країни[:]

Деякі з них підтверджували зв'язок британських спецслужб з радянськими комуністами.

[:ru]

Сотрудники государственных органов взяли тысячи документов из Национального архива Великобритании для собственного пользования, а затем заявили об их исчезновении, -сообщает издание The Guardian. Как они «потерялись» неизвестно.

Исчезнувшие документы касались некоторых спорных моментов истории Британии ХХ века. В частности было утеряно «письмо Зиновьева». Оно было написано советским революционером Григорием Зиновьевым  в 1924 году. Именно из-за него, по утверждению историков,  пало первое британское правительство лейбористов.

Также среди утерянной документации, значится архив о Фолклендской войне между Британией и Аргентиной, убийство болгарского диссидента Георгия Маркова в Лондоне и конфликта в Северной Ирландии.

По привалам правительство Британии должно открывать доступ ко всем секретным документам по истечении 30 летнего срока. После этого они хранятся в Национальном архиве Великобритании в открытом доступе. Но государственные органы могут изымать их для собственного пользования, если они им нужны. По информации издания, таким образом, Британское правительство изъяло около 25 тысяч документов  в течение  2011- 2013 годов. Большинство утерянных документов, о которых пишет The Guardian, были взяты в собственное пользование в 2015 году.

[:ua]

Виявилося, що співробітники державних органів брали тисячі документів з Національного архіву Британії для власного користування, а потім заявили про їхнє зникнення, -повідомляє видання The Guardian. Як саме «загубилися» документи невідомо.

Загублені докази  стосувалися деяких суперечливих моментів історії Британії ХХ сторіччя. Зокрема було загублено так званий «лист Зинов’єва». Він був написаний радянським революціонером Григорієм Зинов’євим у 1924 році. Саме з його допомогою, кажуть історики, було повалено перший британський уряд лейбористів.

Також серед загубленої документації опинилася інформація щодо Фолклендської війни між Британією та Аргентиною, вбивства болгарського дисидента Георгія Маркова у Лондоні та конфлікту у Північній Ірландії.

За правилами уряд Британії має відкривати доступ до усіх секретних документів по закінченню 30 річного терміну. Після цього вони зберігаються у Національному архіві Британії у відкритому доступі. Втім державні органи можуть вилучати їх для власного користування, якщо вони їм потрібні. За інформацією видання таким чином Британський уряд вилучив близько 25 тисяч документів протягом 2011- 2013 років. Більшість загублених документів, про які пише The Guardian, були взяті у приватне користування у 2015 році.

[:]