[:ru]Вирусы могут оказаться ключевым звеном эволюции[:ua]Віруси можуть виявитися ключовою ланкою еволюції[:]

Біологи з Університету Айови (США) виявили сімейство вірусів Marseilleviridae, у яких набір генів ідентичний до еукаріотів – організмів, клітини яких містять ядро.

[:ru]

Ученые выяснили, что в гигантских вирусах Marseilleviridae содержатся гистоны – белки, участвующие в образовании нуклеосомы. Частицы, вокруг которой вращается ДНК и которая регулирует активность генов. Эти белки защищают важную генетическую информацию, что позволяет организмам эволюционировать в более сложные формы.

“Теперь мы знаем, что эукариоты намного сильнее связаны с вирусами”, – заявил один из биологов.

Наиболее вероятным исследователи считают такой сценарий: вирусы заразили протоеукариотические организмы, обменялись с ними генетическим материалом и получили гистонные гены. Затем Marseilleviridae заражали другие клетки, распространяя среди них ранее заимствованную ДНК.

[:ua]

Вчені з’ясували, що у гігантських вірусів Marseilleviridae містяться гістони – білки, що беруть участь в утворенні нуклеосоми. Частинки, навколо якої обертається ДНК і яка регулює активність генів. Ці білки захищають важливу генетичну інформацію, що дозволяє організмам еволюціонувати у більш складні форми.

“Тепер ми знаємо, що еукаріоти набагато сильніше пов’язані з вірусами”, – заявив один з біологів.

Найбільш вірогідним дослідники вважають такий сценарій: віруси заразили протоеукаріотичні організми, обмінялися з ним генетичним матеріалом і отримали від нього гістонні гени. Потім Marseilleviridae заражали інші клітини, поширюючи серед них раніше запозичену ДНК.

[:]