[:ru]Верховная Рада приняла закон о медицинской реформе[:ua]Верховна Рада ухвалила закон про медичну реформу [:]

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

[:ru]

За  решение проголосовали 240 народных депутатов из 343-х, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время трехдневного рассмотрения законопроекта из медреформы исключили сооплату медицинских услуг (часть оплачивает пациент, часть государство). Теперь реформа делит медицинские услуги на полностью бесплатные и платные.

В рамках медицинской программы государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или нуждающимся в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением:

• экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медпомощью, а так же медицинской и социальной опекой, применяемой к пациентам с неизлечимыми заболеваниями (паллиативной);

• медицинской реабилитации;

• медицинской помощи детям до 16 лет;

• медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Для всей территории Украины устанавливаются единые тарифы оплаты медицинских услуг, лекарственных средств и медицинской продукции, размеры компенсации за лекарственные средства, предоставляемые пациентам по программе медицинских гарантий.

Закон вступает в силу через месяц со дня его публикации и вводится в действие с 1 января 2018 года поэтапно, кроме положения платы за предоставление медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, которое вступает в силу и вводится в действие с 1 августа 2018 года.

[:ua]

За рішення проголосували 240 народних депутатів із 343-х, зареєстрованих у сесійній залі.

• Під час триденного розгляду законопроекту з медреформи виключили співоплату медичних послуг (частину оплачує пацієнт, частину держава). Тепер реформа ділить медичні послуги на повністю безкоштовні і платні.

У межах медичної програми держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів держбюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

• екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги, а також медичної допомоги та соціальної опіки, що застосовується відносно пацієнтів з важкими невиліковними хворобами (паліативна);

• медичної реабілітації;

• медичної допомоги дітям до 16 років;

• медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри компенсації за лікарські засоби, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2018 року поетапно, крім положення щодо оплати надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 серпня 2018 року.

[:]