[:ru]Ученые сумели создать лекарство, которое атакует 99% штаммов ВИЧ[:ua]Вчені зуміли створити ліки, що атакують 99% штамів ВІЛ[:]

Науковці розробили антитіла, які вражають 99% штамів вірусу імунодефіциту. Ліки вдало запобігли інфекції у приматів, а міжнародне товариство СНІДу назвало їх «захоплюючим проривом».

[:ru]

BBC сообщает, что над проектом работали ученые Национального института здоровья вместе с фармацевтической компанией Sanofi. Ими были разработаны новые антитела, которые, по словам специалистов, превышают естественные. Эти соединения поражают три критические части вируса, благодаря чему ему сложнее сопротивляться лечению. Новые лекарства уже испытали на животных: антитела предотвратили заражение 24 обезьян. И уже в 2018 году их протестируют на человеке.

ВИЧ имеет свойство быстро мутировать и изменяться, а значит, человеческому организму приходится бороться со слишком большим количеством штаммов. Разнообразие вирусов у одного пациента можно сравнить разве что с разнообразием вирусов гриппа по всему миру в течение одного сезона. После длительного лечения у небольшого количества пациентов появляются так называемые «широко нейтрализующие антитела», которые поражают значительную часть штаммов ВИЧ.

Ученые сумели совместить несколько таких антител, которые вместе атакуют 99% вирусов. Доктор Гэри Набел, один из авторов отчета, рассказал, что новые антитела «мощные и имеют большее покрытие, чем любые из известных антител в природе».

Профессор Линда-Гейл Беккер, президент Международной ассоциации СПИДа, назвала открытие «поразительным прорывом». А доктор Набел сообщил, что новые лекарства в будущем «будут применяться чаще, чем можно сегодня представить».

Сейчас смертность людей заразившихся СПИДом значительно меньше, чем несколько лет назад. Благодаря современному лечению продолжительность жизни инфицированных почти такая же, как и у здоровых людей.

[:ua]

BBC повідомляє, що над проектом працювали вчені Національного інституту здоров’я разом із фармацевтичною компанією Sanofi. Ними були розроблені нові антитіла, які, за словами фахівців, перевищують природні. Ці сполуки вражають три критичні частини вірусу, завдяки чому йому складніше опиратися лікуванню. Нові ліки вже випробували на тваринах: антитіла запобігли зараженню 24 мавп. Вже у 2018-му році їх протестують на людині.

ВІЛ має властивість швидко мутувати та змінюватися, а отже людському організму доводиться боротися з надто великою кількістю штамів. Різноманітність вірусів у одного пацієнта можна порівняти хіба що з різноманітністю вірусів грипу у світі продовж одного сезону. Після тривалого лікування у невеликої кількості пацієнтів виробляються так звані «широко нейтралізуючі антитіла», які уражують значну частку штамів ВІЛ.

Вчені зуміли поєднати декілька таких антитіл, які разом атакують 99% вірусів. Доктор Гері Набел, один з авторів звіту, розповів, що нові антитіла «потужніші і мають більше покриття, ніж будь-які з відомих антитіл у природі».

Професорка Лінда-Гейл Беккер, президент Міжнародної асоціації СНІДу, назвала відкриття разючим проривом. А доктор Набел повідомив, що нові ліки у майбутньому «матимуть більше застосувань, аніж можна сьогодні уявити».

Наразі смертність людей зі СНІДом значно менша, ніж декілька років тому. Завдяки сучасному лікуванню тривалість життя інфікованих майже така сама, як і у здорових людей.

[:]