[:ru]Ученые выяснили, что короткий отдых помогает лучше запоминать информацию[:ua]Вчені з’ясували, що короткий відпочинок допомагає краще запам’ятовувати інформацію[:]

Шотландські психологи з Університету Херіот-Уатт прийшли до висновку, що десять хвилин відпочинку в тиші після роботи з новою інформацією допомагають краще її запам’ятати та сформувати більш детальні спогади.

[:ru]

Ученые разработали тест, который позволяет выучить детализацию новых воспоминаний. В эксперименте принимали участие 60 добровольцев в возрасте от 18 до 31 года. Поначалу им показали 60 фотографий хорошо знакомых обьектов, например, деревьев либо стульев. Потом волонтеров разделили на три группы.

Первая из них на протяжении десяти минут отдыхала в тишине, вторая – в то же время играла в “найди отличие между рисунками”, что также помогает в работе с изображениями. Третья сразу приступила к следующему этапу эксперимента: волонтерам продемонстрировали несколько десятков изображений, одни из которых они уже видели, а вторые были обманками с другими деталями. Нужно было определить, какое изображение они видят – настоящее или измененное.

Позднее другие участники также прошли этот тест. Те, кто после первого задания десять минут отдыхали в тишине, смогли намного лучше запомнить мелчайшие отличие в изображениях. Долгое время считалось, что закреплять полученную информацию при помощи воссоздания новых воспоминаний помогает только сон. Теперь данные демонстрируют, что этот механизм работает и в состоянии неспания – принципиально важно только минимальное количество сенсорной информации.

“Последние исследования показывают, что системы памяти усиливают слабые новые воспоминаний, повторяя их: активность мозга, впервые отмечена во время обучения, автоматически воссоздается в следующие минуты. Это особенно заметно во время сна или отдыха в тишине, когда мы не заняты восприятием новой сенсорной информации”, – объясняет один из авторов работы Майкл Крейг.

Теперь психологи планируют изучить, как отдых влияет на активность мозга во время запамятования. Для этого добровольцев, которые проходят тест, исследуют методом электроэнцефалографии. Такие исследования помогут определить, какие зоны мозга вовлечены в механизм автоматического воссоздания новых воспоминаний.

[:ua]

Вчені розробили тест, який дозволяє вивчити деталізацію нових спогадів. В експерименті взяли участь 60 добровольців у віці від 18 до 31 років. Спочатку їм показали 60 фотографій добре знайомих об’єктів, наприклад, дерев або стільців. Потім волонтерів розділили на три групи.

Перша з них протягом десяти хвилин відпочивала в тиші, друга – в той самий час грала в «знайди відмінності між малюнками», що також вимагає роботи з зображеннями. Третя відразу приступила до наступного етапу експерименту: волонтерам демонстрували кілька десятків зображень, одні з яких вони вже бачили в цьому досвіді, а другі були обманками з іншими деталями. Потрібно було визначити, яке зображення вони бачать – справжнє або змінене.

Пізніше інші учасники теж пройшли цей тест. Ті, хто після першого завдання десять хвилин відпочивав в тиші, змогли набагато краще запам’ятати дрібні відмінності в зображеннях. Довгий час вважалося, що закріплювати отриману інформацію за допомогою відтворення нових спогадів допомагає тільки сон. Тепер дані демонструють, що цей механізм працює і в стані неспання – принципово важлива тільки мінімальна кількість сенсорної інформації.

«Останні дослідження показують, що системи пам’яті підсилюють слабкі нові спогади, повторюючи їх: активність мозку, вперше відзначена під час навчання, автоматично відтворюється в наступні хвилини. Це особливо помітно під час сну або відпочинку в тиші, коли ми не зайняті сприйняттям нової сенсорної інформації», – пояснює один з авторів роботи Майкл Крейг.

Тепер психологи планують вивчити, як відпочинок впливає на активність мозку під час запам’ятовування. Для цього добровольців, які проходять тест, обстежують методом електроенцефалографії. Такі дослідження допоможуть визначити, які зони мозку залучені в механізм автоматичного відтворення нових спогадів.

[:]