[:ru]Ученые создали наноробота из молекул ДНК для лечения рака[:ua]Вчені створили наноробота з молекул ДНК для лікування раку[:]

Американські та китайські біотехнологи розробили нанороботів, що здатні знищувати ракові клітини. Роботи, створені з молекул ДНК, можуть перекривати постачання пухлини кров'ю і таким чином зупиняти її збільшення.

[:ru]

Эти роботы созданы на основе ДНК-листов, свернутых в трубку, края которой “зашиты” с помощью другого типа молекул ДНК. Они отвечают за распознавание раковых клеток.

Ученые пояснили: «Когда робот контактирует с раковыми клетками, этот шов расходится и содержимое робота, то есть молекулы белка тромбина, оставляют его и начинают взаимодействовать со средой. В месте контакта работа и негативной клетки возникает тромб, блокирующий движение крови и не дает питательным веществам и кислороду проникнуть в опухоль».

Сначала исследователи испытывали метод на подопытных мышах, которые были инфицированы клетками рака. И в каждом случае нанороботы продлевали жизнь мышей и замедляли рост опухоли.

“Исследование показывает, что нанороботы на основе ДНК – эффективная и безопасная терапия рака.  Сейчас мы работаем с биотехнологической компанией, чтобы превратить эту революционную технологию в эффективное противоопухолевое средство”, – подчеркнул один из авторов исследования, представитель Пекинской академии наук Гуанжун Ни.

Кроме того, команда продемонстрировала, что роботы не сгущали кровь за пределами опухоли, и не вызвали никаких значительных иммунных реакций у мышей. Однако отмечается, что разработка пока не тестировалась на людях.

[:ua]

Ці роботи створені на основі ДНК-листів, що згорнуті в трубку, краї якої “зшиті” за допомогою іншого типу молекул ДНК. Вони відповідають за розпізнавання ракових клітин.

Вчені пояснюють: «Коли робот контактує з раковими клітинами, цей шов розходиться і вміст робота, тобто молекули білка тромбіну, залишають його і починають взаємодіяти з середовищем. У місці контакту робота і негативної клітини виникає тромб, що блокує рух крові і не дає поживним речовинам і кисню проникати в пухлину».

Спочатку дослідники випробовували винахід на піддослідних мишах, що були інфіковані клітинами раку. І у кожному випадку нанороботи продовжували життя мишей і сповільнювали зростання пухлини.

“Дослідження показує, що нанороботи на основі ДНК – ефективна і безпечна терапія раку. Зараз ми працюємо з біотехнологічною компанією, щоб перетворити цю революційну технологію на ефективний протипухлинний засіб”, – підкреслив один з авторів дослідження, представник Пекінської академії наук Гуанжун Ні.

Крім того, команда науковців продемонструвала, що «ДНК-роботи» не згущували кров за межами пухлин, і не викликали ніяких значних імунних реакцій у піддослідних тварин. Однак зазначається, що розробка поки не тестувалася на людях.

[:]