[:ru]В Украине создадут «горячую линию» для эмоциональной поддержки и предотвращения самоубийств[:ua]В Україні створять «гарячу лінію» для емоційної підтримки та запобіганню самогубствам[:]

Проект ініціюють МОЗ та громадські організації, що діють у сфері психічного здоров’я.

[:ru]

О создании национальной горячей линии эмоциональной поддержки под названием «Линия жизни» сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения.

Украинский проект будет работать по стандартам лучших мировых организаций. Работа будет проходить в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году). Позвонить можно бесплатно и анонимно. Персонал основательно готовят и обучают, чтобы обеспечить максимальную эмпатию к клиенту. Также будет создана единая национальная система с одним контактным номером.

Этот проект создадут для эмоциональной поддержки украинцев, испытывающих кризис, и для предотвращения самоубийств. Украина входит в 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов. А в Европе эти показатели остаются одними из самых значительных. Ситуацию усугубляет вооруженный конфликт на Востоке Украины, который  обостряет эмоциональный кризис. Поэтому проблема самоубийств в Украине является крайне тревожной, говорится в сообщении.

Возглавит проект «Линия  жизни» Пит Шмигель международный эксперт и бывший генеральный директор общественной организации «LifelineAustralia». Она занимается поддержкой австралийцев, которые оказались в кризисной ситуации и за год оказывает поддержку более чем 1 млн. граждан. Шмигель утверждает, что горячая линия ежегодно спасает 50 тысяч австралийцев от самоубийства.

«Когда украинцы в кризисном состоянии звонят в «Линию жизни», мы хотим, чтобы они знали, что к ним отнесутся с уважением, их выслушают и услышат (к сожалению, иногда слушать и слышать – это разные вещи), поддержат, что их ситуация не является безнадежной и в дальнейшем им есть куда обратиться за помощью. Эти небольшие акты сострадания часто спасают жизни», – отмечает в сообщении господин Шмигель.

[:ua]

Про створення національної гарячої лінії емоційної підтримки під назвою «Лінія життя» повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я.

Український проект буде працювати за стандартами найкращих світових організацій. Робота відбуватиметься в режимі 24/7/365 (24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік). Зателефонувати можна безкоштовно та анонімно. Персонал ґрунтовно готують та навчають, щоб забезпечити максимальну емпатію до клієнта. Також буде створена єдина національна система з одним контактним номером.

Проект «Лінія життя» створять для емоційної підтримки українців, які перебувають у кризі, та з метою запобігання самогубствам. Зазначається, що Україна входить до 25 країн з високими показниками суїцидів. Серед країн Європі ці показники лишаються одними з найбільших. Ситуація погіршується через збройний конфлікт на Сході України, який поглиблює емоційну кризу. «Тож проблема самогубств в Україні є вкрай тривожною», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Очолить проект «Лінія  життя» Піт Шмігель  – міжнародний експерт і колишній генеральний директор громадської організації «LifelineAustralia». Вона займається підтримкою австралійців, які опинилися у кризовій ситуації і за рік надає підтримку більш ніж 1 млн. громадян. Шмігель стверджує, що гаряча лінія щороку рятує 50 тисяч австралійців від самогубства.

«Коли українці в кризовому стані телефонуватимуть на  «Лінію життя», ми хочемо, щоб вони знали, що до них віднесуться з повагою, їх вислухають і почують (на жаль, іноді слухати і чути – це різні речі), підтримають, що їхня ситуація не є безнадійною і в подальшому їм є куди звернутись за допомогою. Ці невеликі акти співчуття часто рятують життя», – зазначає у повідомленні пан Шмігель.

[:]