[:ru]В Украине усилят контроль за оборотом горючего[:ua]В Україні посилять контроль за обігом пального[:]

Очікується, що реалізація такого рішення допоможе скоротити обсяги тіньового обігу пального.

[:ru]

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров и уровнемеров (счетчиков), которые должны использовать предприятия, осуществляющие производство и оборот горючего.

Кабмин определил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров и уровнемеров – счетчиков уровня топлива в резервуаре, а также порядок передачи учетных данных с них электронными средствами связи контролирующим органам.

Согласно постановлению, ведение реестра осуществляет Государственная фискальная служба (ГФС). Предприятия ежедневно отправляют ГФС электронные документы с указанием объема оборота горючего, в реестре содержится информация о распорядителях акцизных складов, расходомерах и уровнемерах.

В Минфине отметили, что указанная мера позволит сократить объемы теневого оборота горючего и обеспечит справедливые условия для всех игроков на рынке.

[:ua]

Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів і рівнемірів (лічильників), які повинні використовувати підприємства, що здійснюють виробництво та обіг пального.

Кабмін визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів і рівнемірів – лічильників рівня пального в резервуарі, а також порядок передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку контролюючим органам.

Згідно з постановою, ведення реєстру здійснює Державна фіскальна служба (ДФС). Підприємства щодня відправляють ДФС електронні документи із зазначенням обсягу обігу пального, в реєстрі міститься інформація про розпорядників акцизних складів, витратоміри і рівнеміри.

У Мінфіні відзначили, що вказана міра дасть змогу скоротити обсяги тіньового обігу пального і забезпечить справедливі умови для всіх гравців на ринку.

[:]