[:ru]В Украине официально отказались от термина “инвалид” [:ua]В Україні офіційно відмовились від терміну “інвалід” [:]

Президент підписав закон щодо виключення із українського законодавства та вжитку терміну «інвалід».

[:ru]

Согласно документа теперь вместо слова “инвалид” во всех законодательных актах будет упоминаться “человек с инвалидностью”.

Также, термины “ребенок-инвалид” и “инвалид войны” соответственно заменены на “ребенок с инвалидностью” и “лицо с инвалидностью вследствие войны”.

“Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин “лицо с инвалидностью”, прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности”, – отмечается на официальном сайте Президента Украины.

Удостоверения с устаревшими терминами, которые были выданы ранее, признаются действительными.

“Удостоверения, выданные до вступления в силу данного закона, в которых упоминаются слова “инвалид”,”ребенок-инвалид”,”инвалид с детства”,”инвалид войны”, а также пенсионные удостоверения, в которых указаны эти слова, действительны в течение срока, на который они были выданы”, – говорится в тексте.

[:ua]

Згідно з документом відтепер замість слова “інвалід” у всіх законодавчих актах буде згадуватись “людина з інвалідністю”.

Також, терміни “дитина-інвалід” та “інвалід війни” відповідно замінені на “дитина з інвалідністю” та “особа з інвалідністю внаслідок війни”.

“Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, запроваджуючи у вжиток термін “особа з інвалідністю”, перш за все, акцент робиться на людині, а не на її інвалідності”, – зазначається на офіційному сайті Президента України.

Посвідчення із застарілими термінами, які були видані раніше, визнаються дійсними.

“Посвідчення, видані до набрання чинності цим законом, у яких застосовуються слова “інвалід”, “дитина-інвалід”, “інвалід з дитинства”, “інвалід війни”, а також пенсійні посвідчення, в яких зазначаються ці слова, є дійсними протягом терміну, на який їх було видано”, – йдеться у тексті.

[:]