[:ru]Украинские ученные сделали невозможное[:ua]Українські вченні зробили неможливе[:]

Фахівці Київського інституту нейрохірургії імені Ромоданова першими у світі використали одразу три технології для видалення пухлини мозку: лазер, ендоскоп та комп’ютерну навігацію.

[:ru]

Операция прошла успешно и пациента сразу перевезли в общую палату.

Все началось с создания компьютерной модели опухоли, Так хирурги смогли увидеть, где она находится, и каких отделов мозга касается. После, для удаления новообразования, было решено применить эндоскопию, чтобы добраться до необходимой зоны, и лазер, чтобы удалить раковую опухоль.

«Это был единственный способ её удалить и сохранить качество жизни больного», – говорит хирург Владимир Розуменко. На удивление после операции пациента сразу перевезли в общую палату. А не в реанимацию, куда обычно помещают больных после подобных операционных вмешательств.

По словам врачей, пациент обратился с жалобами на головную боль и осложнение подвижности конечностей. В скором времени у него была выявлена крупная опухоль, которая давила на нервные окончания и в любой момент могла парализовать человека.

[:ua]

Операція пройшла успішно і пацієнта одразу перевезли до загальної палати.

Все розпочалося зі створення комп’ютерної моделі пухлини. Так хірурги змогли побачити де вона розташована, і яких відділів мозку торкається. Потім, для видалення новоутворення, було вирішено застосовувати ендоскопію, щоб дістатися до потрібної зони, та лазер, щоб видалити безпосередньо пухлину.

«Це був єдиний спосіб її видалити та зберегти якість життя хворого», – каже хірург Володимир Розуменко. На диво після операції пацієнта одразу перевезли до загальної палати. А не до реанімації, куди зазвичай переводять хворих після подібних операційних втручань.

За словами лікарів, хворий звернувся зі скаргами на головний біль та ускладнення руху кінцівок. Згодом у нього була виявлена чимала пухлина, яка тиснула на нервові закінчення та у будь-який момент могла паралізувати людину.

[:]