[:ru]Что говорят поляки про украинцев?[:ua]Що кажуть поляки про українців?[:]

Угорщина та закон про освіту, Ващиковський в Польщі, дипломатична війна із білорусами та військова агресія Росії – зі всім цим ми зіштовхнулись протягом останніх 3 років. Чому?

[:ru]

На самом деле, ответ очень прост – Украина, после 25 лет взросления, наконец, приобретает политическую субъектность. А когда на карте мира появляются новые игроки, это обязательно противоречит интересам тех, кто на эту карту уже давно был нанесен.

Поэтому становится понятно, почему ближайшие соседи Украины, каждый со своей стороны, пытается урвать кусок украинской идентичности – конкуренты никому не нужны.

И сколь бы сильным не было сопротивление наших соседей, нам нужно продолжать борьбу за собственную государственность и право быть обособленными на политическом глобусе. И, если украинцам в Украине, это дается легче, то что смогут сказать те, кто по разным причинам, но находится сейчас именно в тех странах, которые и пытаются превратить нашу страну на политический объект?

Журналисты ИА «Кий-Инфо» посетили Краков и пообщались с украинцами, которые длительное время находятся в Польше.

[:ua]

Насправді, відповідь дуже проста – Україна, після 25 років дорослішання, нарешті набуває політичної суб’єктності. А коли на мапі світу з’являються нові гравці, це обов’язково суперечить інтересам тих, хто на цій мапі вже давно був нанесений.

Відтак стає зрозумілим чому найближчі сусіди України кожен зі свого боку намагається урвати шматок української ідентичності – конкуренти нікому не потрібні.

Та наскільки б сильним не був супротив наших сусідів, нам потрібно продовжувати боротьбу за власну державність та право бути відокремленими на політичному глобусі. І, якщо українцям в Україні, це дається легше, то що зможуть сказати ті, хто з різних причин, але перебуває зараз саме в тих країнах, які і намагаються перетворити нашу державу на політичний об’єкт?

Журналісти ІА «Кий-Інфо» відвідали Краків та поспілкувались із українцями, які тривали час перебувають у Польщі.

[:]