РОСІЯН ВИСЕЛЯТИМУТЬ З УКРАЇНИ?

Кабмін на загальнодержавному рівні пропонує регулювати перебування примусово оселених громадян на території України.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді документ, який впорядковує питання, пов’язані із військовополоненими та інтернованими особами в особливий період. Положення закону можуть застосовуватись для примусового відселення громадян Росії у встановлені місця, в разі абсолютної загрози національній безпеці. 

Відповідний законопроєкт під № 4327 розміщений на сайті Верховної Ради, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на сайт парламенту.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначено, що Закон має на меті визначати повноваження та завдання державних органів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період відповідно до вимог Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них.

Закон також пропонує: «Під час особливого періоду здійснювати заходи з виявлення на території України громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, які становлять загрозу національній безпеці України у зв’язку з таким нападом чи агресією, повідомляти про таких осіб Генеральному штабу Збройних Сил України з метою вирішення ним питання щодо інтернування таких осіб з урахуванням реальних та потенційних воєнних загроз національній безпеці України».

В тексті закону відзначено, що під інтернованими особами слід розуміти осіб, яких піддано інтернуванню (примусовому оселенню у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, що перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України).

Законопроєкт прописує розподіл повноважень державних органів відносно інтернованих осіб, зокрема забезпечення збору, супроводження, охорони та утримання військовополонених передбачається покласти на центральні органи виконавчої влади, окремі правоохоронні органи, місцеві державні адміністрації відповідно до їх компетенції.

В особливий період і вразі абсолютної загрози національної безпеки, СБУ надається повноваження «здійснювати заходи з виявлення на території України громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, які становлять загрозу національній безпеці України у зв’язку з таким нападом чи агресією, повідомляти про таких осіб Генеральному штабу Збройних Сил України з метою вирішення ним питання щодо інтернування таких осіб з урахуванням реальних та потенційних воєнних загроз національній безпеці України».

Вказується, що оскарження зазначеного рішення інтернованою особою здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. Рішення про скасування інтернування приймається негайно після закінчення бойових дій та прийняття указу Президента України про скасування воєнного стану або за відсутності причин, що стали підставою для інтернування.