[:ru]Россия планирует развернуть свою военно-морскую группировку в районе Красного и Аравийского морей[:ua]Росія планує розгорнути своє військово-морське угруповання у районі Червоного і Аравійського морів[:]

Посилення військової присутності РФ у регіоні дозволить чинити вплив на транспортування енергоносіїв до Європи, створювати у разі потреби блокаду логістичних комунікацій, впливати на цінову динаміку світового ринку.

[:ru]

Международное разведывательное сообщество «InformNapalm» опубликовало данные о признаках военного сотрудничества между Москвой и Хартумом. А также, планы размещения российской военно-морской базы в Порт-Судане.

В то же время, официальный сайт МО РФ сообщает, что 15 декабря из Кронштадта вышло океанографическое исследовательское судно (ОДС) Балтийского флота “Адмирал Владимирский», которое планирует пройти по Балтийскому и Северному морям, далее через пролив Ла-Манш в Атлантический океан, затем через Гибралтар и Средиземное море через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море — далее в Индийский океан и на остров Маврикий.

Отмечается, что в течение трех месяцев судно находилось на верфях Кронштадтского морского завода для восстановления технической готовности и выполнения работ. В результате на корабле установили гравиметрический комплекс “Попугай” российского производства, новый гидрологический зонд и модернизированный эхолот.

Согласно официальным данным, в Индийском океане экипаж судна обследует глубины и навигационные опасности. Составит характеристики районов и сбор сведений для корректуры карт, инструкций и руководств, для плавания в течение похода. Такой перечень задач, а также маршрут самого ОДС “Адмирал Владимирский” может указывать на то, что основной задачей миссии является уточнение морских карт в интересах навигации подводных лодок.

Рост интереса в 2017 году к усилению военного российского присутствия в регионе совпало с ростом аналогичного интереса со стороны Тегерана. Так, в июне 2017 года 47-я флотилия ВМС Ирана в составе двух кораблей – «Alborz» и «Bushehr», а до этого 46-я флотилия ВМС ИРИ находились в Аденском заливе.

“Таким образом, принимая во внимание высокий уровень координации действий и военно-политического сотрудничества между Москвой и Тегераном (например, в Сирии), существует высокая вероятность того, что усиление военного присутствия двух стран в акватории Красного моря и Аденского залива скоординированы и имеют схожие цели”, – подытожили волонтеры.

[:ua]

Міжнародна розвідувальна спільнота «InformNapalm» опублікувала дані про ознаки військового співробітництва між Москвою і Хартумом. А також, плани розміщення російської військово-морської бази в Порт-Судані.

Водночас, офіційний сайт МО РФ повідомляє, що 15 грудня з Кронштадта вийшло океанографічне дослідне судно (ОДС) Балтійського флоту “Адмірал Володимирський”, що планує пройти по Балтійському і Північному морям, далі через протоку Ла-Манш в Атлантичний океан, потім через Гібралтар і Середземне море через Суецький канал і Баб-ель-Мандебську протоку в Червоному морі — далі в Індійський океан та на острів Маврикій.

Зазначається, що протягом трьох місяців судно перебувало на верфях Кронштадтського морського заводу для відновлення технічної готовності та виконання робіт. В результаті на кораблі встановили ваговий комплекс “Папуга” російського виробництва, новий гідрологічний зонд і модернізований ехолот.

Згідно з офіційними даними, у Індійському океані екіпаж судна обстежує глибини й навігаційні небезпеки, складе характеристики районів та розпочне додатковий збір відомостей для коректури карт, інструкцій та посібників для плавання протягом походу. Такий перелік завдань, а також маршрут самого ОДС “Адмірал Володимирський” може вказувати на те, що основним завданням місії є уточнення морських карт в інтересах навігації підводних човнів.

Зростання інтересу у 2017 році до посилення військового російської присутності в регіоні збіглося зі зростанням аналогічного інтересу з боку Тегерана. Так, у червні 2017 року 47-а флотилія ВМС Ірану в складі двох кораблів — «Alborz» і «Bushehr». До цього 46-а флотилія ВМС ІРІ перебували в Аденській затоці.

“Таким чином, беручи до уваги високий рівень координації дій та військово-політичного співробітництва між Москвою і Тегераном (наприклад, у Сирії), існує висока ймовірність того, що посилення військової присутності двох країн в акваторії Червоного моря та Аденської затоки скоординовані й мають схожі цілі”, – підсумували волонтери.

[:]