[:ru]Оксана Нестеренко про е-декларации для антикоррупционеров[:ua]Оксана Нестеренко про е-декларації для антикорупціонерів[:]

“Це безумовно порушення процедури. Адже, якщо було б бажання внести відповідний законопроект - необхідно було його реєструвати, далі розглядати на комітеті, проходити відповідні експертизи, обгрунтування, потім голосування в першому читанні, дорозробка, потім друге, третє читання."

[:ru]

“Мы постоянно объясняем студентам-юристам, что процедура при принятии законодательных актов очень важна. От этого зависит насколько государство правовое или не правовое. И в этом случае, я могу это объяснять только недостаточной правовой юридической культурой представителей Верховной Рады Украины, к сожалению, это единственное объяснение.

Второй элемент, касающийся проблем с этим законопроектом, это то, что Закон «О предотвращении коррупции» – направлен на предотвращение коррупции, а коррупция – это злоупотребление властными полномочиями в собственных интересах. Но общественные организации они не являются властью, активисты- не власть , соответственно они не могут иметь властные полномочия и применять их для собственного обогащения или собственных интересов. Соответственно и в этом смысле есть нарушение идеи и дизайна Закона.

Третий, очень важный момент, это нарушение принципа равенства между различными общественными организациями, ведь мы знаем, что все общественные организации имеют равные обязанности. Почему же , например, общественные организации, которые противодействуют коррупции должны декларировать свои доходы, а другие не должны. То есть, здесь накапливается очень много правовых вопросов, коллизий и проблем. Если Президент подпишет этот закон, то возникнет много вопросов именно к правовой системе Украины, насколько она действительно привовая”.

[:ua]

“Ми постійно пояснюємо студентам-юристам, що процедура під час ухвалення законодавчих актів є дуже важливою. Від цього залежить наскільки держава правова чи не правова. І в даному разі, я можу це пояснити лише недостатньою правовою юридичною культурою представників Верховної Ради України. На жаль, це єдине пояснення.

Другий елемент, що стосується проблеми цього законопроекту, це те, що ми знаємо що Закон “Про запобігання корупції” – спрямований саме на запобігання корупції, а корупція – це зловживання владними повноваженнями у власних інтересах. Але громадські організації не є владою, активісти не є владою, відповідно вони не можуть мати владні повноваження і застосовувати їх для власного збагачення чи власних інтересів. Відповідно і в цьому сенсі є порушення ідеї і дизайну закону.

Третій, дуже важливий момент, це порушення принципу рівності між різними ГО. Бо як нам відомо всі громадські організації мають рівні обов’язки. Тоді чому, наприклад, громадські організації, що протидіять корупції повинні декларувати свої доходи, а інші не повинні. Тобто, тут накопичується дуже багато правових питань, колізій і проблем. Якщо Президент підпише цей Закон – виникне багато питань саме до правової системи України. Тобто, наскільки вона дійсно є правовою”.

[:]