[:ru]Нацбанк может прекратить выпуск мелких монет[:ua]Нацбанк може припинити випуск дрібних монет[:]

Регулятор хоче відмовитися від карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. За оцінками НБУ монети 1-5 копійок перестали відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги.

[:ru]

Национальный банк рассматривает возможность оптимизации обращения монет. К примеру, прекращение чеканки монеты номиналом 25 копеек обусловлено тем, что при отсутствии монет номиналами 1 – 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками.

Регулятор подчеркивает, что мелкие монеты продолжат выполнять функцию средства платежа, однако в дальнейшем наличное обращение таких номиналов не будет пополняться новыми монетами.

При этом НБУ предлагает округлять сумму покупки при отсутствии монет у покупателя и продавца в сторону уменьшения, если сумма заканчивается от 1 до 4 копеек, и в сторону увеличения, если сумма заканчивается от 5 до 9 копеек. При безналичных расчетах округления не будет.

Ссылаясь на международный опыт, регулятор отмечает, что одномоментное изъятие из обращения монет мелких номиналов может вызвать большой резонанс в обществе и проблему их утилизации, в то время как прекращение чеканки монет с постепенным выводом их из обращения позволяет избежать таких последствий.

“Введение правил округления не будет  иметь никакого влияния на инфляцию ни прямо, ни опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах индивидуальных товаров. Учитывая это, прямого влияния на показатели инфляции предложенное решение не повлечет. Это подтверждает опыт таких стран, как Дания, Швеция, Норвегия, Венгрия и Чехия “, – говорится в сообщении НБУ.

Директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко отметил, что прекращение чеканки монет мелких номиналов позволит регулятору экономить около 91 млн грн в год.

[:ua]

Національний банк розглядає можливість оптимізації обігу монет. Приміром, припинення карбування монети номіналом 25 копійок обумовлено тим, що за  відсутності монет номіналами 1 – 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися десятьма копійками.

Регулятор підкреслює, що дрібні монети продовжать виконувати функцію засобу платежу, проте у подальшому готівковий обіг таких номіналів не буде поповнюватися новими монетами.

При цьому НБУ пропонує округляти загальну суму покупки при відсутності монет у покупця і продавця у бік зменшення, якщо сума закінчується від 1 до 4 копійок, і в бік збільшення, якщо сума закінчується від 5 до 9 копійок. При безготівкових розрахунках округлення не буде.

Посилаючись на міжнародний досвід, регулятор відзначає, що разове вилучення з обігу усіх монет дрібних номіналів може викликати великий резонанс у суспільстві і проблему їх утилізації, у той час як припинення карбування монет з поступовим виведенням їх з обігу дозволяє уникнути таких наслідків.

“Введення правил округлення не буде мати ніякого впливу на інфляцію як безпосередньо, так і опосередковано, оскільки мова йде про правила округлення всіх товарів у чеку, а не про ціни індивідуальних товарів. Це підтверджує досвід таких країн, як Данія, Швеція, Норвегія, Угорщина і Чехія”, – йдеться в повідомленні НБУ.

Директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко зазначив, що припинення карбування монет дрібних номіналів дозволить регулятору зекономити близько 91 млн грн на рік.

[:]