[:ru]Над Европой зафиксировано радиоактивное облако[:ua]Над Європою зафіксована радіоактивна хмара[:]

Декілька європейських моніторингових служб помітили радіоактивну хмару. Вони припускають, що це свідчить про аварію на ядерному об’єкті Росії чи Казахстану.

[:ru]

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции заявил о наличии радиоактивного облака которое фиксируют сразу несколько стран. Ученые сообщают, о высоком уровне в воздухе рутения-106 – радионуклида, образующегося после распада атомов на ядерном реакторе. Естественным путем он возникнуть не может.

Облако сформировалась в результате выброса радионуклидов на ядерном объекте южнее Уральских гор, то есть на территории России или Казахстана. Авария, скорее всего, произошла в конце сентября или в начале октября.

Очевидно, что радиоактивное облако негативно повлияет на окружающую среду и здоровье людей. По оценке Института ядерной и радиационной безопасности Франции, если бы оно сформировалась на территории их страны, власть должна была бы эвакуировать людей в радиусе нескольких километров от места выброса, – говорится в заявлении.

Агентство Reuters ссылается на директора IRSN Жан-Марка Пере, который говорит, что местом утечки могут быть Россия и Казахстан.

Россия уже заверила, что ничего не знает о выбросе радиации на своей территории, – сообщает агентство Reuters.

Казахстан также опроверг причастность к радиации в Европе, передает “Радио Свобода”. В Институте радиационной безопасности и экологии, базирующемся в Курчатове (Восточно-Казахстанская область, бывший центр закрытого Семипалатинского ядерного полигона) Национального ядерного центра Азаттыку сообщили, что казахстанским исследователям неизвестно об авариях на объектах с ядерной инфраструктурой внутри страны.

[:ua]

Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції заявив про наявність радіоактивної хмари, яку фіксують одразу декілька країн. Вчені повідомляють, про високий рівень у повітрі рутенію-106–радіонукліду, який утворюється після розпаду атомів на ядерному реакторі, і природним шляхом виникнути не може.

Французькі науковці вважають, що мара сформувалася внаслідок викиду радіонуклідів на ядерному об’єкті південніше від Уральських гір, тобто на території Росії або Казахстану, Аварія найімовірніше трапилася наприкінці вересня або на початку жовтня.

Очевидно, що хмара негативно вплине на довкілля та здоров’я людей. За оцінкою Інституту ядерної и радіаційної безпеки Франції, якби вона сформувалася у їхній країні , влада мала б евакуювати людей у радіусі кількох кілометрів від місця викиду, – йдеться у заяві.

Агентство Reuters посилається на директора IRSN Жан-Марка Пере, який стверджує, що місцем витіку може бути Росія чи Казахстан.

Росія вже заявила, що нічого не знає про викид радіації на своїй території, – повідомляє Reuters.

Казахстан також відкинув можливість причетності до радіації у Європі передає “Радио Свобода”. В Інституті радіаційної безпеки та екології, розташованому у місті Курчатов (Східно-Казахстанська область, колишній центр закритого Семипалатінського полігону) ядерного центру Азаттыку повідомили, що казахстанським дослідникам невідомо про аварію на об’єктах ядерної інфраструктури всередині країни.

[:]