[:ru]На финансирование науки в 2018 году предусмотрено 6 миллиардов гривен[:ua]На фінансування науки у 2018 році передбачено 6 мільярдів гривень[:]

Цього року фінансування науки в Україні збільшилося на більш ніж 30% – з 4,7 млрд. грн у 2017 році до 6,1 млрд. грн. у 2018 році. Найсуттєвіше зросло фінансування Національної академії наук України – понад 38%.

[:ru]

Отмечается, что в прошлом году основное финансирование шло на Национальную академию наук, которая независима от Министерства образования и науки (МОН) и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. В 2017 году в её ведении было 2 млрд 719 млн гривен.

Одновременно сообщается, что средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%.

“Для сравнения, финансирование на науку, которым распоряжается МОН, а это в том числе и финансирование университетского сегмента, составило всего 621,5 млн грн. При этом часть этих средств идет на конкурсное финансирование научных проектов, которое могут выигрывать и институты НАН. Таким образом, университетская наука, за которую ответственно Министерство образования и науки, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку”, – отметила министр образования Лилия Гриневич.

Сообщается, что важная новация в бюджете 2018 года, это то, что для НАН открыта новая программа «Поддержка развития приоритетных направлений исследований». На финансирование этой программы в бюджет заложено 500 млн гривен, средства будут предоставляться научным учреждениям, которые аттестованы на высоком уровне.

[:ua]

Зазначається, що основне фінансування йде на НАНУ, яка незалежна від Міністерства освіти та науки (МОН) і розпоряджається своїм бюджетом самостійно. У 2017 році науковій інституції було виділено 2 млрд 719 млн гривень.

Водночас кошти на університетську науку збільшилися лише на 12,3%.

“Для порівняння, фінансування на науку, яким розпоряджається МОН, а це є фінансування на університетську науку, становило всього 621,5 млн гривень. При цьому частина цих коштів йде на конкурсне фінансування наукових проектів, які можуть вигравати, в тому числі.  інститути НАН. Таким чином, університетська наука, за яку відповідальне Міністерство освіти та науки, отримує лише 10% від загального обсягу фінансів на науку”, – наголосила міністр освіти Лілія Гриневич.

Повідомляється, що важлива новація у бюджеті 2018-го року,  це те, що для НАН відкрито нову програму «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів досліджень». На фінансування цієї програми у бюджет закладено 500 млн. гривень. Кошти надаватимуться науковим установам, які будуть атестовані за високим рівнем.

[:]