[:ru]Латвия поддержала образовательную реформу в Украине[:ua]Латвія підтримала освітню реформу в Україні[:]

Мовна політика освітнього закону викликала не лише шквал критики з боку європейських держав. МОН Латвії заявило, що зміни у законодавстві України є «зрозумілими».

[:ru]

«Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны», – цитирует министра образования и науки Латвии, Карлоса Шадурскиса пресс-служба украинского МИД. Эти слова он сказал во время встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Латвийский политик также отметил, – только владея государственным языком на высоком уровне, молодежь не будет дискриминирована на рынке труда. Шадурскис добавил, что Латвия уже имеет определенный опыт в работе системы образования с использованием языков нацменьшинств.

Во время встречи министры подписали соглашение между Украиной и Латвией относительно образования, науки, молодежи и спорта. Также стороны отметили тесное сотрудничество стран в образовательной сфере, в частности на межуниверситетском уровне.

Напомним, ранее языковая статья образовательного закона вызвала громкую критику со стороны Венгрии, Румынии, России и Болгарии. Согласно ней обучение в средней школе и высших учебных заведениях должно происходить пореимущественно на государственном языке.

[:ua]

«Кроки України щодо забезпечення передумов для вивчення державної мови в системі освіти є зрозумілими», – цитує міністра освіти і науки Латвії, Карлоса Шадурскиса прес-служба українського МЗС. Ці слова він сказав під час зустрічі з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Латвійський політик також відзначив, що тільки володіючи державною мовою на високому рівні, молодь не буде дискримінована на ринку праці. Шадурскис додав, що Латвія вже має певний досвіт щодо роботи системи освіти з використанням мов нацменшин.

Під час зустрічі міністри підписали угоду між Україною і Латвією щодо освіти, науки, молоді та спорту. Також сторони відзначили тісну співпрацю країн в освітній сфері, зокрема на міжуніверситетському рівні.

Нагадаємо, раніше мовна стаття освітнього закону викликала гучну критику з боку Угорщини, Румунії, Росії та Болгарії. Згідно неї навчання у середній школі та вищих навчальних закладах має відбуватися переважно державною мовою.

[:]