[:ru]Инженеры Google научили нейросеть предсказывать судьбу пациента в больнице[:ua]Інженери Google навчили нейромережу передбачати долю пацієнта в лікарні [:]

Група розробників компанії “Google” створює програмне забезпечення, яке зможе передбачити стан пацієнта за допомогою штучного інтелекту. Головна особливість алгоритму - здатність передбачити смерть пацієнта, що дозволить лікарям раніше починати реанімаційні заходи.

[:ru]

Для проведения исследования компания “Google” получила безымянные данные 216,221 взрослых пациентов, у которых были зафиксированы более 46 миллиардов точек данных. Информация собиралась с 2009 по 2016 год в двух больницах: медцентре Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Чикагском университете медицины.

Для расшифровки применялись три сложные нейронные сети глубокого обучения. Они анализировали заметки врачей, которые были написаны от руки, а также все доступные данные о пациентах, чтобы определить, какие из них имеют наибольшее влияние на конечный результат.

Исследователи считают, что по результатам испытаний удалось добиться значительного повышения точности по сравнению с уже существующими системами предсказания результатов лечения. В первую очередь это касается возможности прогнозировать вероятность смерти пациента в течение 24-48 часов.

Ученые отмечают, что проект ставит перед собой задачу, в частности, прогнозировать неизбежную смерть больного в ближайшие 3-12 месяцев. Это позволит людям провести последние дни жизни с близкими.

[:ua]

Для проведення дослідження компанія “Google” отримала знеособлені дані 216,221 дорослих пацієнтів, у яких були зафіксовані більше 46 мільярдів точок даних. Інформація збиралась з 2009 по 2016 рік у двох лікарнях: медцентрі Каліфорнійського університету в Сан-Франциско і Чиказькому університеті медицини.

Для розшифровки застосовувалися три складні нейронні мережі глибокого навчання. Вони аналізували замітки лікарів, які були написані від руки, а також усі доступні дані про пацієнтів, щоб визначити, які з них мають найбільший вплив на кінцевий результат.

Науковці вважають, що за результатами досліджень вдалося добитися значного підвищення точності у порівнянні з вже існуючими системами передбачення результатів лікування. В першу чергу це стосується можливості прогнозувати ймовірність смерті пацієнта протягом 24-48 годин.

Вчені відзначають, що проект ставить перед собою завдання, зокрема, прогнозувати неминучу смерть хворого в найближчі 3-12 місяців. Це дозволить людям провести останні дні життя з близькими.

[:]