[:ru]Для должников алиментов ввели более жесткие нормы ответственности[:ua]Для боржників аліментів введені жорсткіші норми відповідальності[:]

Тепер неплатники не зможуть виїжджати за кордон, керувати автомобілем, мати зброю та полювати.

[:ru]

С 6 февраля начала действовать новая усиленная ответственность для тех, кто не платит алименты. Соответствующий закон парламент принял еще в 2017 году, а в январе 2018 его подписал Президент.

Согласно новому законодательству те, кто не платил алименты на протяжении 6 месяцев, не будут иметь возможности выезжать за границу. Также они не смогут решать можно ли ребенку покидать страну. В Государственной пограничной службе журналистам сообщили, что готовы к нововведению.

Тем, кто не платит алименты, теперь запрещено водить автомобиль, покупать или иметь оружие и охотиться. Кроме этого законодательством предусмотрен еще один вид ответственности – это социально-полезные роботы. Ожидается, что оплата за эту деятельность пойдет на погашение долга перед ребенком.

Минюст уже создал публичный реестр должников, где указаны все, кто не платит алименты на протяжении трех месяцев. В нем уже 75 тысяч записей. Об этом сообщил в Twitter министр юстиции Украины Павел Петренко. В будущем Минюст собирается сформировать так называемые «доски позора» должников алиментов для каждого региона Украины.

По мнению Николая Алексюка, адвоката юридической фирмы «Илляшев и партнеры» новые запреты не решат проблему. Это связано с тем, что львиная доля должников алиментов не отчисляет выплаты, потому что не имеет соответствующих денег. И поэтому невозможность выехать за границу, запрет водить автомобиль и публичная «доска позора» накажут должников, но не уменьшат задолженность. А социальные работы, по его мнению, будут более действенными.

[:ua]

З 6 лютого почала діяти нова посилена відповідальність для тих, хто не сплачує аліменти. Відповідний закон парламент прийняв ще у 2017 році, а у січні 2018 його підписав Президент.

Згідно нового законодавства ті, хто не сплачують аліменти протягом 6 місяців, не матимуть можливості виїжджати за кордон. Також вони не зможуть вирішувати чи залишати дитині країну. У Державній прикордонній службі журналістам повідомили, що готові до нововведення.

Також  неплатникам тепер заборонено керувати автомобілем, купувати або мати зброю і полювати. Окрім цього законодавством передбачений ще один вид відповідальності – це суспільно-корисні роботи. Влада очікує, що оплата за цю діяльність піде на погашення боргу перед дитиною.

Мінюст вже створив публічний реєстр боржників, де вказані усі, хто не сплачував аліменти протягом трьох місяців. У ньому вже 75 тисяч записів. Про це повідомив у Twitter міністр юстиції України Павло Петренко. У майбутньому Мінюст збирається сформувати так звані «дошки ганьби» неплатників аліментів для кожного регіону України.

На думку Миколи Алексюка, адвоката юридичної фірми «Ілляшев і партнери» нові заборони не вирішать проблеми. Це пов’язано з тим, що левова частина боржників аліментів не сплачують виплати, адже не мають відповідних коштів. А отже неможливість виїхати за кордон, заборона керувати автомобіль та публічна «дошка ганьби» покарають неплатника, але не зменшать заборгованість. А соціальні роботи, на його думку, будуть більш дієвими.

[:]