[:ru]Борьба за коноплю[:ua]Боротьба за коноплю[:]

У Києві відбувся черговий марш свободи в підтримку реформування державної наркополітики. 28 жовтня 2017 року близько 700 осіб пройшли ходою від будівлі Кабінету міністрів України до Міністерства охорони здоров’я. Основними вимогами цього року залишаються декриміналізація незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків (зберігання невеликих кількостей коноплі без мети збуту), а також врегулювання законного доступу до медичного канабісу для українських пацієнтів, які сьогодні позбавлені ефективного лікування.

[:ru]

В частности, участники марша ожидают изменений в Приказ № 188 МЗ Украины, который сейчас определяет 5 граммов каннабиса, как порог уголовного преследования за хранение без цели сбыта. Как отметили организаторы акции, это самый низкий показатель среди европейский стран. И он приводит к вопиющей ситуации, когда львиная доля судебных приговоров за наркопреступления касается хранения конопли для личных нужд, а организованная наркопреступность имеет самые низкие шансы быть преследуемой. Один из организаторов Марша Свободы Тарас Ратушный ссылаясь на статистику Высшей судебной администрации Украины за 2016 год отметил, что за сбыт наркотиков было вынесено всего 729 приговоров, в то время, как за хранение без цели сбыта – 6997, а из них более 5000 – за хранение незначительного количества.

«Совершенно очевидно, что действующий законодательный алгоритм блокирует усилия правоохранительной и судебной системы в наиболее приоритетном направлении деятельности – борьбе с организованной наркопреступностью. До 80% уголовных производств, в сфере незаконного оборота наркотиков касаются не серьезных общественных вызовов, а малозначительных случаев хранения нескольких граммов конопли для личных нужд, где применение административного кодекса является единственным адекватным ответом», – заявил Тарас Ратушный.

Также от правительства требуют утверждения порядка использования каннабиса для научных целей согласно ст. 20 Закона Украины о наркотических средствах. По мнению участников марша это позволит наконец начать научные исследования каннабиноидов, как анальгетиков и других лекарственных средств.

В этом году Марш Свободы организован общественными объединениями «Объективная реальность», «Наркополитика» и «Единый опыт» (United Experience) при участии ОО «Украинская конопляная ассоциация». Журналисты ИА «Кий-Инфо» также посетили мероприятие и готовы поделиться впечатлениями.

[:ua]

Зокрема, учасники маршу очікують змін до Наказу № 188 МОЗ України, який зараз визначає 5 грамів канабісу, як поріг кримінального переслідування за зберігання без мети збуту. Як зазначили організатори акції, це найнижчий показник серед країн Європи і він призводить до кричущої ситуації, коли левова частка судових вироків за наркозлочини стосується зберігання коноплі для особистих потреб, а організована наркозлочинність має найнижчі шанси бути переслідуваною. Один із організаторів Маршу Свободи Тарас Ратушний із посиланням на статистику Вищої судової адміністрації України за 2016 рік зазначив, що за збут наркотиків було винесено всього 729 вироків, в той час, як за зберігання без мети збуту – 6997, а з них більше 5000 – за зберігання малозначних кількостей.

«Абсолютно очевидно, що чинний законодавчий алгоритм блокує зусилля правоохоронної та судової системи у пріорітетному напрямку діяльності – боротьбі з організованою наркозлочинністю. До 80% кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу наркотиків стосуються не серйозних сусільних викликів, а малозначних випадків зберігання кількох грамів коноплі для особистих потреб, де застосування адміністративного кодексу є єдиною адекватною відповіддю», – заявив Тарас Ратушний.

Також від уряду вимагають затвердження порядку використання канабісу для наукових цілей згідно ст. 20 Закону України про наркотичні засоби. На думку учасників маршу це дасть змогу нарешті розпочати наукові дослідження канабіноїдів, як анальгетиків та інших лікарських засобів.

Цього року Марш Свободи організовано спільно громадськими об’єднаннями «Об’єктивна реальність», «Наркополітика» та «Єдиний досвід» (United Experience) за участі ГО «Українська конопляна асоціація». Журналісти ІА «Кий-Інфо» також відвідали захід та готові поділитись враженнями.

[:]