[:ru]Астрономы-добровольцы нашли 213 экзопланет за двое суток[:ua]Астрономи-добровольці знайшли 213 екзопланет за дві доби [:]

Вони використовували дані з космічного телескопу «Кеплер», який останні 5 років працював не на повну потужність.

[:ru]

10 тысяч добровольцев за двое суток обработали данные с телескопа «Кеплер», которые аппарат собирал последние 5 лет. Таким образом, они нашли 213 новых экзопланет и планетарную систему.

Космический телескоп «Кеплер» сломался в 2013 году. Один из его бортовых аппаратов вышел из строя, поэтому космическую миссию телескопа  внепланово остановили. Через год команде разработчиков удалось перезапустить рулевые двигатели «Кеплера» и телескоп начал новую миссию под названием «К2». Но работал не на полную мощность и фокусировался только на ограниченное время.

Информацию первой миссии, которую собирал «Кеплер», обрабатывала команда профессиональных астрономов. А данные, собранные во время второй миссии, изучали почти всем миром. Любой мог посетить сайт проекта Exoplanet Explorers и обработать данные потенциальных планет. После того как австрийское телевидение рассказало о возможности помочь астрономам к проекту присоединились 10 тысяч участников.

Прежде чем начать добровольцы проходили учебный курс и тестирование. Затем они могли разбирать графики собранные телескопом. Если график шел вниз вероятнее между «Кеплером» и звездой проходило темное тело. Именно оно могло оказаться экзопланетой.

За 48 часов астрономы-любители классифицировали 2 млн. звезд. Многие планеты-кандидаты, которые они отметили, оказались настоящими экзопланетами. Благодаря усилиям добровольцев удалось найти 44 планеты с массой приближенной к Юпитеру, 44 планеты земного типа, 72 планеты размером с Нептун, а также 53 суперземли. Недавно американский журнал Astrophysical Journal рассказал, что благодаря программе удалось найти планетарные системы.

[:ua]

10 тисяч добровольців за дві доби обробили данні з телескопу «Кеплер», які апарат збирав останні 5 років. Таким чином вони знайшли 213 нових екзопланет та планетарну систему.

Космічний телескоп «Кеплер» зламався у 2013 році. Один з його бортових апаратів вийшов з ладу, тож космічну місію телескопа позапланово зупинили. Через рік команді розробників вдалося перезапустити кермові двигуни «Кеплера» і телескоп почав нову місію під назвою «К2». Але працював не на повну потужність, міг дивитися не в усі боки неба, проте  фокусувався лише на обмежений час.

Інформацію першої місії, яку збирав «Кеплер», опрацьовувала команда професійних астрономів. Натомість дані зібрані під час другої місії, вивчали майже усім світом. Будь хто міг відвідати сайт проекту Exoplanet Explorers та опрацювати дані потенційних планет. Після того як австрійське телебачення розповіло про можливість допомогти астрономам, до проекту приєдналися 10 тисяч  учасників.

Перш ніж розпочати добровольці проходили невеликий навчальний курс та тестування. Потім вони могли розбирати графіки зібрані телескопом. Якщо графік йшов вниз імовірніше між «Кеплером» та зіркою проходило темне тіло. Саме воно могло виявитися екзопланетою.

За 48 годин астрономи-аматори класифікували 2 млн. зірок. Багато планет-кандидатів, які вони визначили  виявилися справжніми екзопланетами. Завдяки зусиллям добровольців вдалося знайти 44 планети з масою наближеною до Юпітера, 44 планети земного типу, 72 планети розміром з Нептун, а також 53 суперземлі. Нещодавно американський журнал Astrophysical Journal розповів, що завдяки програмі вдалося знайти планетарні системи.

[:]