[:ru]Аpple признала уязвимость своих устройств[:ua]Apple визнала вразливість своїх пристроїв[:]

Щоб вразливістю не могли скористатись зловмисники, компанія рекомендує завантажувати на пристрої програмне забезпечення лише з надійних джерел, таких як App Store.

[:ru]

Корпорация Apple заявила о склонности всех своих устройств, за исключением Apple Watch, к уязвимостям процессоров Spectre и Meltdown.

Отмечается, что злоумышленники могут получить доступ к памяти устройства и других программ.

Однако компания отметила, что пока не было зафиксировано ни одной вредоносной программы, которая этим воспользовалась.

Для защиты от уязвимостей Apple уже выпустила обновление операционных систем iOS, MacOS и tvOS. Также компания пообещала выпустить обновления браузера Safari.

“Meltdown и Spectre используют уязвимость современной функции производительности процессора, именуемой спекулятивным  выполнением задач. Спекулятивное выполнения задач позволяет повысить скорость обработки данных процессоров: они пытаются “предугадать” дальнейшие инструкции и просчитывают их заранее. Эта функция позволяет получить доступ к привилегированной памяти устройства, в том числе, к ядру системы, со стороны не обладающего правами на это пользовательского процесса. Например, вредоносного приложения установленного на устройстве”, – отметили в Apple.

[:ua]

Корпорація Apple заявила про схильність усіх своїх пристроїв, за винятком Apple Watch, до вразливостей процесорів Spectre і Meltdown.

Зазначається, що  зловмисники можуть отримати доступ до пам’яті пристрою й інших програм. Однак компанія відзначила, що поки не було зафіксовано жодної шкідливої програми, яка б цим скористалася.

Для захисту від вразливостей Apple вже випустила оновлення операційних систем iOS, MacOS і tvOS. Також компанія пообіцяла випустити захищене оновлення для браузера Safari.

“Meltdown і Spectre використовують вразливість сучасної функції продуктивності процесора, іменованої спекулятивним виконанням завдань. Спекулятивне виконання завдань дозволяє підвищити швидкість обробки даних процесорів: вони намагаються “вгадати” подальші інструкції і прораховують їх заздалегідь. Ця функція дозволяє отримати доступ до привілейованої пам’яті пристрою, в тому числі до ядра системи, з боку користувацького процесу, що не володіє правами на це. Наприклад, шкідливого додатка встановленого на пристрої”, – зазначили в Apple.

[:]