[:ru]Apple признала, что умышленно замедляет работу iPhone[:ua]Apple визнала, що умисно уповільнює роботу iPhone[:]

Компанія робила це, щоб подовжити роботу батареї. Але обмануті користувачі все одно подали на «Apple» до суду.

[:ru]

О том, что компания замедляла роботу айфонов,  неоднократно писали в сети. Некоторые считали, что «Apple» делает старые устройства медлительными, чтобы подстегнуть пользователей покупать новые телефоны.

Но недавно компания подтвердила, что со временем некоторые модели айфонов действительно начинают работать медленнее. Это происходило из-за обновления iOS для iPhone 6, 6S и iPhone 7, которое выходило сразу после презентации новых моделей.

Представители «Apple» объяснили, что намеренно замедляли телефоны, с целью продлить работу устаревших литий-ионных батарей. Со временем они изнашиваются и теряют часть своего объема. И действительно, если заменить батарею в замедленном устройстве на новую, телефон снова начнет работать с нормальной скоростью.

Несмотря на объяснения, на компанию «Apple» уже поданы многочисленные жалобы и иски в суд. Истцы утверждают, что обновление iOS нанесло им экономический ущерб. По мнению юриста Джеймса Влагакиса, если будет доказано, что компания целенаправленно не сообщала потребителям об изменениях, правонарушение могут квалифицировать, как утаивание существенной информации от потребителей.

[:ua]

Про те, що компанія  свідомо уповільнює роботу айфонів неодноразово писали у мережі Інтернет. Дехто вважав, що «Apple» робить старі пристрої повільнішими, щоб заохотити користувачів купляти нові телефони.

Але нещодавно компанія підтвердила, що з часом деякі моделі айфонів починали працювати повільніше. Це відбувалося через оновлення iOS для iPhone 6, 6S і iPhone 7, яке виходило відразу після презентації нових моделей.

Представники «Apple» пояснили, що навмисно сповільнювали процес роботи телефонів, з метою подовжити роботу застарілих літій-іонних батарей. З часом вони зношуються та втрачають частину свого об’єму. І справді, якщо замінити батарею в уповільненому пристрої на нову, телефон знову почне працювати з нормальною швидкістю.

Незважаючи на пояснення, на компанію «Apple» вже подані численні скарги та позови до суд. Позивачі стверджують, що оновлення iOS завдали їм економічних збитків. На думку юриста Джеймса Влагакіса, якщо буде доведено, що компанія цілеспрямовано не повідомляла споживачам про ці зміни, правопорушення можуть кваліфікувати, як приховування суттєвої інформації від споживачів.

[:]