[:ru]Google показал, как изменилась Земля за 32 года[:ua]Google показав, як змінилася Земля за 32 роки[:]

Компанія Google оновила сервіс Timelapse, який запустила в рамках проекту Google Earth. Якщо раніше інструмент дозволяв простежити зміни, що відбулися з планетою з 1984-го по 2012 рік, то тепер автори завантажили нові супутникові знімки, зроблені вже у 2016 році.

[:ru]

Над этим про­ек­том в Google ра­бота­ют еще с 2009 го­да, а пол­но­цен­но за­пус­тился он в 2013. Ге­оло­гичес­кая служ­ба США и NASA пре­дос­та­вили ком­па­нии мил­ли­оны фо­тог­ра­фий раз­ных то­чек пла­неты, ко­торые спут­ни­ки де­лали с кон­ца 1970-х.

“Мы объединили более 5 миллионов спутниковых изображений, полученных за последние три десятилетия с 5 разных спутников”, – говорится в сообщении компании.

Таймлапсы оформлены в виде интерактивной карты, позволяющей пользователям наблюдать, как менялось то или иное место в течение последних 32 лет. Их можно масштабировать, изучая наиболее явные перемены.

В компании выделяют 25 регионов, которые авторы посчитали самыми впечатляющими примерами изменений: рост городов, высыхание морей и таяние ледников.

[:ua]

Над цим проектом у Google працюють ще з 2009 року, а повноцінно він побачив світ у 2013. Геологічна служба США та NASA надали компанії мільйони фотографій з різних куточків планети, які зафіксували супутники у далеких 1970-х.

“Ми об’єднали понад 5 мільйонів супутникових зображень, отриманих за останні три десятиліття з 5 різних супутників”, – йдеться в повідомленні компанії.

Таймлапси оформлено у вигляді інтерактивної карти, що дозволяє користувачам спостерігати, як змінилось те чи інше місце протягом останніх 32 років. Їх можна масштабувати, вивчаючи найбільш кардинальні зміни.

У компанії виокремлюють 25 регіонів, які автори вважають найбільш вражаючими прикладами змін: зростання міст, висихання морів і танення льодовиків.

[:]